Stichting Memento Gedenkbeelden is een samenwerkingsverband van professionele kunstenaars, die zich toeleggen op persoonlijke gedenkbeelden.