Skip to Content

Memento Gedenkbeelden

‘In Gods hand’ – Wil van Blokland

algemeen monument ‘In Gods hand’
keramiek en glas, 110 cm hoog

Het algemene monument aan de Overweersche Polderdijk is gemaakt voor de 273 kinderen die daar ooit naamloos begraven zijn, in ongewijde aarde.
Als symbool voor het nog ongevormde kwetsbare leven wordt een klein stukje glas gekoesterd in een aardse vorm. Tegelijkertijd stelt het beeld de hand van god voor, die een beweging naar de hemel maakt.

Het gedenkbeeld is een ode aan de kinderen, een manifestatie van stil verdriet.
Het beeld biedt vooral troost….in Gods hand.

kunstenaar: Wil van Blokland