Skip to Content

Memento Gedenkbeelden

cadeau maart 2015

Een beeld als afscheidscadeau.

onthulling 1a onthulling 5

Van 1997 tot 2014 was Marie-Louise Meuris directeur van begraafplaats De Nieuwe Ooster te Amsterdam. Bij haar vertrek werd door alle werknemers een beeld aangeboden van de hand van Memento kunstenaar Marianne van den Heuvel. Op 18 maart 2015 is het beeld onthuld. Een ginkgoblad in wit marmer staat op een sokkel van Anröchter kalksteen in het oude gedeelte van de begraafplaats en kijkt uit over het nieuwe gedeelte. De steel van het blad is belegd met bladgoud; de belettering op de sokkel is ontworpen en uitgevoerd door Sacha de Leeuw van De Steentypograaf.

Op deze plek wil Marie Louise te zijner tijd begraven worden; de plek is nu voor haar gereserveerd.