Skip to Content

Memento Gedenkbeelden

Sporen in de lucht

gedenkbeeld ‘Sporen in de lucht‘ oktober 2017

Nog vóór het invallen van de winter heeft Michel Kuipers een nieuw gedenkbeeld geplaatst, op een graf In Rijsbergen (bij Breda). Op een liggende aarden plaat is de lucht weergegeven met daarin condenssporen van straalvliegtuigen. Jet was daar altijd door geïntrigeerd.
Een meeuw vliegt weg met op zijn rug haar roepnaam, die ook de benaming is van een straalvliegtuig. Onder de meeuw is haar volledige naam te lezen met links en rechts haar geboorte- en sterfdatum.

Vooraan de plaat zijn in de lucht de schaduwen te zien van haar en haar lievelingshond. Wanneer de weduwnaar nu met haar hond het graf bezoekt, vallen de silhouetten samen met hun schaduwen en vormen zo een verbinding.